Bernard Cohen

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Zabývá se jimi několik statí... (Problémy ornamentiky ve starém i moderním umění (Kronika)), Výtvarné umění, 16, 5, 1966/06/20, 250-252