Bedřich Svoboda

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha