Bedřich Svoboda

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1951/03 - 1951/05   Antické umění ve sbírkách a nálezech v Československu, Praha