Bedřich Svoboda

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1951   Antické umění ve sbírkách a nálezech v Československu
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1940   Kde domov můj? (Památník věnovaný naší vlasti a hymně národa českého), Čin, tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů, Praha