Beatrix

* 31. 1. 1938, Nizozemsko (Netherlands)

 

nationality: Dutch
sex: female