Jaroslav Sirový

* 9. 8. 1919
Photographer

 

sex: Male

NK AUT: xx0164444

Jaroslav Sirový

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Jaroslav Sirový

seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jaroslav Sirový

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Osmdesátiny Jana Nušla (Z ateliéru), Výtvarná kultura, 38-41

Jaroslav Sirový

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Sto let práce Uměleckoprůmyslové školy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1885-1985), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Josef Malejovský: Reliéfy a plastiky pro architekturu, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Otto Eckert, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   Antonín Strnadel: Ilustrace, kresby a dekorativní kompozice, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1971   Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1976   Alois Fišárek: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Daniela Havlíčková: Grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1978   František Muzika: Obrazy z let 1933-1974, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1978   Libuše Miková: Tapiserie, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Miloslav Jágr: Práce z let 1957-1977, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1979   Jiří Harcuba: Sklo, medaile, mince, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Jan Nušl: Práce z let 1912–1980, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Otto Eckert: Keramické dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1981   Antonín Kybal: Epilog (Práce z let 1966 - 1971), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   František Muzika: Obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1983   Václav Plátek: Kresby / sklo / šperky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Jozef Soukup: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Kolářský: Medaile, mince
  1987   Václav Plátek: Gemy, sklo, kresby, Středočeská galerie, Praha
  1987   Zasloužilý umělec Václav Markup, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1967   Nové cesty II (Mladá generace), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1969   Angažovaný plakát / Affiche engagee, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
  1970   Objecten van glas en ceramiek uit tsjechoslowakije, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
  1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1992   Pocta Rodinovi, Galerie hlavního města Prahy, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Estetický zápisník, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Tržiště estetiky, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1970   Estetika nových umění, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1971   Filosofie užitkové tvorby, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1973   Vědecká ilustrace v Čechách, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1976   Polymery ve výtvarné praxi, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Jiří Kolář (Monografie mit einem Lexikon der Techniken), Verlag für moderne Kunst Zirndorf, Zirndorf
  1979   Otto Eckert, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   La Dentelle Contemporaine, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Současná krajka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Interiérová tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Jan Nušl, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   František Burant, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964/06/15   Výtvarné umění, 14, 4, 145-192, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1964/12/21   Výtvarné umění, 14, 9-10, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969/08/29   Výtvarné umění, 19, 2-3, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Za další rozvoj socialistické tvorby, Výtvarná kultura
  1979   Absolventské práce na VŠUP v roce 1979 (Tvorba mladých autorů), Výtvarná kultura, 48-49
  1979   Jozef Soukup (Z ateliéru), Výtvarná kultura, 38-44
  1979   Marxistická estetika jako věda a inspirace, Výtvarná kultura
  1980   Mladý sklářský výtvarník Dalibor Tichý, Výtvarná kultura, 50-51
  1982   Sochař Václav Markup, Výtvarná kultura, 41-44
  1997   Medailérská preference Milady Othové, Bulletin Moravské galerie v Brně, 150-154