Ján Daxner

 

sex: male

notes:
politik, 1946-48 poslanec Ústavodárného Národního shromáždění