Giorgio de Chirico

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1931   Výstava obrazů a kreseb Giorgia de Chirica
1935   Giorgio de Chirico (Výstava obrazů a kreseb)
1966   Giorgio de Chirico (I Maestri del colore)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1931   ĽÉcole de Paris (Umělecká beseda 1931)
1933   Katalog výstavy moderních obrazů ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského
1949   Italská grafika a kresby
1958   50 Ans D'Art Moderne
1962   Europäische Kunst 1912
1965   Dada bis heute (Dada, surreal, popart, opart, funktional, moral, neuer real - ismus)
1965   Zahraniční umění z depositářů Národní galerie
1966   Mistři 20.století
1966   Evropské umění 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1969   Dada 1916-1966 (Dokumenty mezinárodního hnutí Dada)
1971   Dada 1916-1996 (Dokumenta internacionalnog pokreta Dade)
1971   Metamorphose des Dinges (Kunst und Antikunst 1910-1970)
1972   Kunst van de 20e eeuw
1981   Les Realismes 1919-1939
1981   Arte Maestra (Da Monet a Picasso)
1986   Europa/ Amerika (Die Geschichte einer künstlerischen Faszination seit 1940)
1988   Poklady moderního umění ze sbírek Guggenheimovy nadace
1997   The Age of Modernism: Art in the 20th Century
2003   The 20th Century Reflected in the Collection of the Moscow Museum of Modern Art
2005   Self Portrait (Renaissance to Contemporary)
2007   Laboratorium Moderne (Bildende Kunst, Fotografie und Film im Aufbruch)
2008   200 Jahre Akademie der Bildenden Künste München
2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag)
2011   Mezinárodní umění (Katalog stálé expozice Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze)
2011   Surrealismus (The Gilbert Kaplan Print Collection)
2011   Galerie Miro
2016   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost
2016   Loni v Marienbadu: Film jako umění / Last Year in Marienbad: A Film as Art
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Surrealizmus, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
1965   Moderní umění (fauvismus, kubismus, expresionismus, futurismus, de stijl, surrealismus), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Break-up: The Core of Modern Art, New York Graphic Society, Greenwich (Connectitut)
1968   Myšlenky moderních malířů, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1969   Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1970   Cubism, Hamlyn Publishing Group, Londýn (London)
1974   Le dessin surréaliste, Éditions Cercle d'Art, Paříž (Paris)
1974   Die surrealistische Zeichnung, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1979   De Chirico (Malarstwo metafizyczne), Arkady, Varšava (Warszawa)
1980   Kubizm (Wprowadzenie do sztuki XX wieku), Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Varšava (Warszawa)
1982   Giorgio de Chirico (der Metaphysiker), Prestel Verlag, Mnichov (München)
1984   O malířích, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1993   Surrealismus und Buchkunst, Edition Leipzig, Lipsko (Leipzig)
1995   Dramatický meziprostor, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1999   Znepokojené múzy (Sedem pristavení pri štúdiách Oskára Čepana o výtvarnom umění), Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
2003   Svět umění XX. století od postimpresionismu po digital art, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
2004   Dramatický meziprostor, FOTEP, Brno (Brno-město)
2004   Surrealism, Phaidon Press Limited, Londýn (London)
2010   Výtvarné avantgardy 20. století 1900-1945, Nakladatelství Karolinum, Praha
2018   The Crisis of Ugliness (From Cubism to Pop-Art), Koninklijke Brill, Leiden
nedatováno   Pittori italiani dal futurismo a oggi, ,
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1931   Musaion, sborník pro moderní umění (12), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
2008   Tate Members 1958 - 2008 (50 years), Tate Publishing, Londýn (London)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Od Maneta po Pollocka (Slovník západoeuropského maliarstva 20. storočia), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 8), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1995   Ilustrovaná encyklopedie (A - I), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1931   Giorgio de Chirico, Výstava obrazů a kreseb Giorgia de Chirica, , , 1931, -
1934   Giorgio de Chirico se vrátil (Život), Život, 12, 7-8, 1934/06, 136-
1935   P.p. První výstava Chiricova v Praze..., Giorgio de Chirico, , , 1935, -
1935   Seznam vystavených o obrazů (Giorgio de Chirico: Obrazy a kresby, Alšova síň Umělecké besedy, Praha, 1935), Giorgio de Chirico, , , 1935, -
1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 4, 15-16, 1956/10/03, 5-
1958   50 let moderního umění v Bruselu, Výtvarná práce, 6, 3, 1958/02/22, 12-
1962   Fantaskní obraz, Světová literatura, 7, 3, 1962/05, 208-222
1962   Marc Chagall, Výtvarná práce, 10, 15, 1962/08/31, 12-12
1963   De Chirico proti Tate Gallery (Zprávy), Výtvarná práce, 11, 6, 1963/04/28, 10-
1963   Giorgio de Chirico, Výtvarná práce, 11, 11-12, 1963/07/19, 16-
1964   Paříž 1964 (II - Aktuálnost surrealismu), Výtvarná práce, 12, 13, 1964/08/14, 4-5
1969   Manýrismus v moderních estetických aspektech, Výtvarné umění, 19, 2-3, 1969/08/29, 144-159
1996   Giorgio de Chirico a jeho vliv na české umění, České imaginativní umění, , , 1996, 56-73
1996   Výstava Poesie 1932 ((Český surrealismus)), Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 48-53
1997   Dvě "vzpomínky" na Bullu, Grapheion, , 1, 1997, 54-55
2009/01   Metafyzika v Římě (Giorgio de Chirico), Revue Art, , 1, 2009, 42-43
published, title (subtitle)
1997   History of the Bulla Workshop
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Dorotheum (Klassische Moderne und zeitgenössische Kunst)
2007   Impressionist and Modern Art
2008   Dorotheum (dal 1707)
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2014   Giorgio de Chirico de la Metafisica à la Neo Metafisica
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2009   Irdische Paradiese
Picture
published, title (subtitle)
  Slunce nad Řeckem
Guide
published, title (subtitle)
2015   Von Hockney bis Holbein (Die Sammlung Würth in Berlin)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
nedat. (2001)   Die Sammlung (Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Evropské malířství 20. století
nedatováno   Evropské malířství 20. století
Textbook
published, title (subtitle)
1976   Čítanka III pro střední školy