Milena Šoltészová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1974   O jedné výstavě, Mladá fronta, , , 1974/08/20, -
1976   Na téma žena, Lidová demokracie, , , 1976/03/23, -
1988   Grafika a kresba na Salónu 88, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 10, 1988/08/02, 5-
1990   'Tolerance', Květy, , 14, 1990/04/05, 38-39
1990   Sdružení jménem 'Tolerance', Květy, 1 (157), 31, 1990/08/03, 24-25