Artur Miller

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1962   5 her, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Po pádu, Orbis, Praha
1965   Incident ve Vichy, Orbis, Praha
1967   Jana, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha