George Smith Patton

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Hosté vítaní (i nevítaní) / Invited and uninvited guests, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
WWW
published, title (subtitle)
  George S. Patton (cs.wikipedia.org)
Calendarium
published, title (subtitle)
1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995