Čestmír Krátký

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1964   Fotografie Čestmíra Krátkého, Výtvarná práce, 12, 9, 1964/06/20, 11-
1965   Kronika výstav (Hradec Králové), Výtvarná práce, 13, 9, 1965/05/31, 6-
1991   Rozhodčím je čas (Český informel - podruhé), Lidové noviny, , , 1991/02/28, 8-8
1991   Metafyzická úzkost a tíže informelní malby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 5, 1991/03/07, 8-
2003   Umění = abstrakce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 8, 2003/04/17, 1-