Čestmír Krátký

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1951 - 1956   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění a etnografie),