Valentina Vladimirovna Těreškovová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Hosté vítaní (i nevítaní) / Invited and uninvited guests, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha