Martin Hybler

* 24. 2. 1977, Turnov (Semily), Česká republika (Czech Republic)
Musician, Composer, Choirmaster

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn20030425003
VIAF: 51291491084680687800

notes:
1991-1993 studium na Střední průmyslové škole strojní v Liberci, ale současně také dostává soukromé hodiny hudební teorie a skladby v Praze u Jiřího Rady. Píše řadu klavírních a houslových skladeb.
1993-1999 studium skladby na Pražské konzervatoři u prof. Bohuslava Řehoře, prohlubuje své skladatelské zkušenosti a postupně transformuje svou hudební řeč do osobitější podoby (sonáty pro sólové nástroje i komorní skladby pro různá často netradiční nástrojová seskupení, např. Spáč v úvalu pro dvě kytary, dvě violy a tam-tam, Tři trpaslíci pro klavír, trubku-pikolu a flétnu, Preludia pro smyčcová kvarteta). Roku 1997 začne paralelně se skladbou studovat také dirigování u prof. Jaroslava Vodňanského a prof. Miroslava Košlera.
1999 zakončuje konzervatorní studia dosud neprovedenou skladbou Pompeje pro velký symfonický orchestr, na absolventském koncertu zazní jeho skladba Tři reminiscence pro smyčcový orchestr a bicí nástroje, za kterou ještě téhož roku obdržel 2. cenu ve skladatelské soutěži mladých autorů „Generace“.
2000-2005 je posluchačem Akademie múzických umění v Praze v kompoziční třídě prof.Václava Riedlbaucha.
2000 jako nejmladší autor se objevuje na programu 55. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, kde zazní v premiéře jeho skladba Vzpomínání - Pocta Zdeňku Fibichovi pro smyčcový orchestr.
2001 je účastníkem Mezinárodního festivalu soudobé hudby Silk Sound Road v Kyrgyzstánu, kde na zahajovacím koncertě v hlavním městě Bischkeku premiéruje spolu se svým kolegou, kytaristou Štěpánem Matějkou, svou skladbu „La musica della luna“ pro kytaru a klavír.
2002 zakončuje bakalářský stupeň Koncertem pro klavír a orchestr .
2003 půlroční pobyt na Vysoké hudební škole v Hamburku ve skladatelské třídě prof. W.A. Schultze.
2004 završuje magisterské studium symfonickou skladbou Mezi iluzí a realitou.
2004-2005 pracuje jako hudební redaktor v nakladatelství Editio Bärenreiter.
2005 pokračuje ve studiu skladby a teorie skladby na Akademii múzických umění v Praze v doktorském programu.
Hyblerovo tvůrčí uplatnění zasahuje převážně do oblasti vážné (koncertní) hudby. Píše skladby nejrůznějšího nástrojového seskupení určené jak pro koncertní pódia, tak i hudbu scénickou. Jako aranžér upravuje a instrumentuje skladby starých mistrů i hudbu nonartificiální. Aktivně též působí jako korepetitor na baletní konzervatoři.

Editorská a publikační činnost:
Vůně vyhaslých stínů pro sólovou kytaru – Editio Bärenreiter Praha 2002
Karel Bendl: Za šera, úprava osmi písní pro střední hlas a komorní orchestr – nakladatelství ČRo 2003
Antonín Dvořák: Slovanské tance (I. řada), úprava pro 12 možných nástrojových sestav typu klavírního kvarteta – Editio Bärenreiter Praha 2005
Formotvorná funkce melodie a rytmu v hudební skladbě – Bakalářská písemná práce
Intervalový výběr v rámci rozšířeně tonálního harmonického myšlení – Magisterská písemná práce

Koncertní skladby
Sonáta pro klavír op.1, čtyřvětá kom., 1994
Nebe a hvězdy op.2 - komorní kantáta pro tenor a klavírní trio na slova M. J. Lermontova, jednovětá kom., 1994
Trio op.3 pro hoboj, lesní roh a fagot, třívětá kom., 1995. Nahráno pro ČRo
Povzdech, Nálada op.4 (čís.1,2) pro ženský hlas a klavír na básně J. Urbánkové, dvě části, 1995
Tři trpaslíci op.5 pro trubku, flétnu a klavír, jednovětá kom., 1996
Sonáta op.6, čís.1 pro žesťové trio (trubka, lesní roh, pozoun), třívětá kom.
Skladba reprezentovala nahrávku ČRo v zahraničí
Bagatela op.6,čís.2 pro žesťové kvinteto (2 trubky, lesní roh, pozoun, tuba) jednovětá kom.
Tanec Neptuna op. 6, čís.3 pro lesní roh sólo, jednovětá kom., 1996
Balada op.7, pro klavírní trio (housle, violoncello, klavír) jednovětá kom., 1996
Tři reminiscence op.8 pro smyčcový orch. a bicí nástroje (templ bloky, tamburína, triangl), třívětá kom., 1997; Premiéra 29.5.1999, Camerata Janáček Ostrava, 2.cena ve skladatelské soutěži GENERACE 1999.
Technoserenáda op.9 pro flétnu, klarinet, klavír a bič, jednovětá kom., 1997
Spáč v úvalu op.10, hudba podle J.A.Rimbauda pro dvě violy, dvě kytary a tam-tam, jednovětá kom., 1997
Pompei op. 11 pro velký symfonický orchestr, jednovětá kom., 1998, neprovedeno
Preludia op.12 pro smyčcové kvarteto, pět částí, 1999, neprovedeno
Concertino op.13 pro lesní roh a smyčcový orchestr (klavírní výtah pro čtyři ruce), jednovětá kom., 1999; premiéra 1999, Komorní orchestr BERG, solo Ondřej Vrabec.
Vůně vyhaslých stínů op.14 pro kytaru sólo, sedm částí, 1999. Premiéra 18.2.2000, kytara –Štěpán Matějka, Editio-Bärenreiter Praha 2002-H 7876
Vzpomínání- pocta Zdeňku Fibichovi op.15 pro komorní smyčcový orchestr (housle I-4, housle II-3, violy-3, violoncella-2, kontrabas 1-2), jednovětá kom., 2000; premiéra 2000 Pražské Jaro, Sukův komorní orchestr, dir. Gudni Emilsson
Nepovídej op.16, melodram pro recitátora a klavír na text D. Soukupa, jednovětá kom., 2000; premiéra říjen 2000, pro soutěž „Z.Fibicha“ v interpretaci melodramů, recitace-J. Maxián, kl.-S.Ježková.
Na schovávanou a jiné hry op.17, pět písní pro mezzosoprán a orchestr na básně L. Sedláčkové, 2001; premiéra 1.5.2001, Komorní orchestr Berg, zpěv- Stanislava Jirků.
Zatmění mysli op.18 pro dechové okteto (2 ob., 2 cl., 2 cor., 2 fg.), jednovětá kom., 2001; premiéra 14.5.2001, Harmonia Mozartiana Pragensis.
La musica della luna op.19 pro kytaru a orchestr (kl. výtah), třívětá kom., 2001; premiéra: 30. 9. 2001, Bischkek-Kyrgyzstan, kl.-autor, kyt.-Š.Matějka; česká prem.: březen 2002 Foersterova síň, kl.-autor, kyt.-J.Tuláček. Instrumentace klavírního partu v r. 2005; premiéra (orchestrální verze)- 10. 3. 2006, kyt. M.Belchikov, orchestr AKS Hamu dir. J. Hrůša, sál B.Martinů, Praha.Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu - partitura R 090, kl. výtah a kytarový part R 091.
Koncert pro klavír a orchestr op.20, jednovětý, 19 min., 2002. Premiéra 13.2.2003, Dvořákova síň Rudolfína, Moravská filharmonie Olomouc, solo-D.Wiesner, dir. J.Svejkovský.
Dívka; Pane, kupte hada; Žena a jediný op. 21. Tři melodramy pro recitaci a klavír na básně Fráni Šrámka, 2002; premiéra: 1.12. 2002, pro soutěž „ Z. Fibicha“ v interpretaci melodramů, rec.-V. Riedlbauchová.
Zemská přitažlivost pro sólový klarinet, 6 min., 2002; premiéra 20.2.2003, Anna Ptáková
Noční Blouznění op.22 pro flétnu, housle, violoncello a klavír, 8 min., 2003; premiéra-červen 2003, Ensemble Martinů
Ozvěny stromů a skal op.23 pro osm lesních rohů, 15 min., 2003; věnováno hornistům ČF
NONSENS aneb Čtverylka vrahounčina op.24 pro soprán, klarinet a klavír, texty: E. Hauptbahnhof, J.W. Goethe, H. Ball a další; 14 min., 2003
Imaginary dances - 1. New-minimal-jazz-dance, 2. Old-mystic-ballad-dance, 3. New-rock-classic-dance, 4. Fade out pro flétnu, housle, violoncello a klavír (pro Ensemble Martinů, původní verze pro smyčcové kvarteto - Preludia), 21 min., 2004; premiéra Wien 27.5 2004
Mezi iluzí a realitou op. 25, Tři epizody pro velký symfonický orchestr, Absolventská skladba na HAMU, 21 min., 2004; premiéra: 19.3. 2004, Český symfonický orchestr, dirigent Leoš Svárovský.
Líbej mě, melodram pro recitátorku a klavír, text J. Prevert, přel. J. Žáček
Koncert pro hoboj a komorní orchestr op. 26, „Ó, lásko, lásko ty nejsi stálá...“, 22 min., 2005; premiéra 12.4. 2005, festival "Pražské premiéry 2005", Rudolfinum, hoboj Vilém Veverka, PKF dirigent Jakub Hrůša.
Čtyřručky z mládí – 12. skladeb pro klavír na čtyři ruce,
První jarní bouřka (1992), Letní bouřka (1993), Fuga f moll (1997), Allemande, Courante a Fuga E dur (2000), Preludium a Fuga g moll (2000), Air I (1999), Air II (1998), Dva muži v šachu (1995), Basama s fousama (1999)

Lehčí žánr
Trosecká legenda Full-band 2003
Pleskotský loupežník Full-band 2003
Tajemství královny moří pro smíšený sbor a klavír, text: P.Haken 2003
Znělka kapely Basama s fousama 2003

Scénická hudba
Divadlo
Dva muži v šachu (M. Horníček), Turnovské Divadelní Studio, 1994
Ze života hmyzu (J. a K. Čapkové), Turnovské Divadelní Studio, 1995
Celestýna (Fernando Rojas), Turnovské Divadelní Studio, 1996
Undina (Malá mořská víla H. Ch. Andersen), Turnovské divadelní studio, 2000
Sůl nad zlato, Damu alterna, divadlo Řetízek 2002
Veselohra na mostě (Václav Klicpera), Damu činohra, divadlo Disk 2002
Fando a Lis (Fernando Arrabal), Turnovské Divadelní Studio, 2002
Romeo a Julie příběh Monteka a Kapuletové (W.Shakespeare upr. P.Haken), Turnovské Divadelní Studio, 2003
Rajská hudba (Vincent Bouda), VOS herecká, Pidivadlo, 2004
Před oponou za oponou aneb jak se dělá divadlo (K.Čapek-D.Ouhrabková), umělecká skupina „OLDSTARS“

Film
Boj o další den (režie: Martin Dvořák), krátký dokumentární film, FAMU 2000

Aranžérská činnost
Kleopatra (Michal David), celovečerní muzikál, pasáž Broadway, 2002
Humoreska (Antonín Dvořák), pro Barock-jazz kvintet, 2002
Poem (Zdeněk Fibich), pro Barock-jazz kvintet, 2002
Za šera (Karel Bendl), pro Komorní orchestr Berg (střední hlas a kom.orch.), 2003, Nakladatelství Český rozhlas
Holka modrooká (česká lidová), pro Ensemble Martinů, 2004
Kde domov můj? (česká hymna), pro Ensemble Martinů, 2004
Slovanské tance (Antonín Dvořák), první řada 1-8, Nakladatelství Editio-Bärenreiter Praha H 7836
Symfonie g moll-první věta (W.A.Mozart), JAZZ-BAND F. Slováčka
Figarova svatba-Ouvertura (W.A.Mozart), JAZZ-BAND F. Slováčka
Klavírní koncert C dur-druhá věta (W.A.Mozart), JAZZ-BAND F. Slováčka, 2005

zdroj – www.musica.cz

Martin Hybler

 

Martin Hybler

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Rozruch v Andénách, Volvox globator, Praha