Edmond Jaloux

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1931   Návštěvy I (Překlady z francouzské a anglické lyriky), Kvasnička a Hampl, Praha