Umberto Fracchia

* 1889,

 

sex: male

notes:
IČ jn20030923014 (2009)
italská spisvatelka