Marcel Duchamp

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Duchamp (I Maestri del colore)
1969   Marcel Duchamp
1993   Marcel Duchamp
1993   Marcel Duchamp
2009   Marcel Duchamp: Étant donnés
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Le surréalisme en 1947 (Exposition Internationale du Surréalisme)
1958   50 Ans D'Art Moderne
1965   Dada bis heute (Dada, surreal, popart, opart, funktional, moral, neuer real - ismus)
1966   Dada
1969   Dada 1916-1966 (Dokumenty mezinárodního hnutí Dada)
1970   The Cubist Epoch
1971   Dada 1916-1996 (Dokumenta internacionalnog pokreta Dade)
1971   Metamorphose des Dinges (Kunst und Antikunst 1910-1970)
1973   Les Cubistes
1978   Mona Lisa im 20. Jahrhundert
1981   Autoportraits Photographiques
1986   Europa/ Amerika (Die Geschichte einer künstlerischen Faszination seit 1940)
1986   Deutsche Kunst im 20. Jahrhundert (Malerei und Plastik 1905-1985)
1988   Poklady moderního umění ze sbírek Guggenheimovy nadace
1991   Wortlaut / Slovo-zvuk
1992   Transform (Bild Objekt Skulptur im 20. Jahrhundert)
1995   Wasser und Wein: Zwei Dinge des Lebens. Aus der Sicht der Kunst von der Antike bis heute
1995   Lost Paradise: Symbolist Europe
1995   Unser Jahrhundert: Menschenbilder - Bilderwelten
1997   Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts
1997   The Age of Modernism: Art in the 20th Century
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2003   Das endlose Rätsel. Dalí und die Magier der Mehrdeutigkeit
2004   Friedrich Christian Flick Collection im Hamburger Bahnhof
2007   Laboratorium Moderne (Bildende Kunst, Fotografie und Film im Aufbruch)
2007   1937 (Perfektion und Zerstörung)
2008   Colour Chart: Reinventing Colour, 1950 to Today
2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
2009   Von Rodin bis Giacometti (Plastik der Moderne)
2009   Hypnos (Images et inconscients en Europe (1900-1949))
2009   Beg Borrow and Steal (Rubell Family Collection)
2010   Welt aus Schrift (Das 20. Jahrhundert in Europa und den USA)
2011   Surrealismus (The Gilbert Kaplan Print Collection)
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
2013   PAF 2013 (12. Přehlídka animovaného filmu / 12th Festival of Film Animation)
2016   Černá Marie
2017   Ateliérová sousedství / Neighbours in Art (Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, František Kupka a další / and others)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1959   Le Cubisme, Albert Skira, S.A., Ženeva (Genève)
1964   Surrealizmus, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
1965   Moderní umění (fauvismus, kubismus, expresionismus, futurismus, de stijl, surrealismus), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Break-up: The Core of Modern Art, New York Graphic Society, Greenwich (Connectitut)
1967   Hledání tvaru, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1968   Myšlenky moderních malířů, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1968   Cubism (A History & an Analysis 1907-1914), Boston Book & Art Shop, Boston (Massachusetts)
1969   Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1970   Cubism, Hamlyn Publishing Group, Londýn (London)
1971   Myšlenky moderních sochařů, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1974   Le dessin surréaliste, Éditions Cercle d'Art, Paříž (Paris)
1980   Kubizm (Wprowadzenie do sztuki XX wieku), Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Varšava (Warszawa)
1982   Journal du Cubisme, Albert Skira, S.A., Ženeva (Genève)
1982   Der Kubismus in Wort und Bild, Skira/Klett-Cotta, Stuttgart
1982   Cubists and Cubism, Rizzoli International Publications, inc., New York City (New York)
1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1992   Marcel Duchamp (Interviews und statements), Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart
1993   Surrealismus und Buchkunst, Edition Leipzig, Lipsko (Leipzig)
1996   Klíč k moderně, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
1998   Úděl umělce (Duchampovské meditace), Torst, Praha
2000   Cubism, Phaidon Press Limited, Londýn (London)
2004   Surrealism, Phaidon Press Limited, Londýn (London)
2009   Marcel Duchamp: Étant donnés (Manual of Instructions), Philadelphia Museum of Art, Filadelfie (Philadelphia)
2018   The Crisis of Ugliness (From Cubism to Pop-Art), Koninklijke Brill, Leiden
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Wortlaut, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
1992   Much POP more ART (Kunst der 60er Jahre in Grafiken, Multiples und Publikation / Art of the 60s in Graphic Works, Multiples, and Publication), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994   Much POP and more ART (Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006   Antologie černého humoru, Concordia, Praha
2008   Tate Members 1958 - 2008 (50 years), Tate Publishing, Londýn (London)
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Od Maneta po Pollocka (Slovník západoeuropského maliarstva 20. storočia), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1973   Od Rodina po Moora (Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. storočia), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 8), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   Nový realismus?, Výtvarná práce, 11, 9, 1963/06/21, 12-
1963   Nový realismus? , Výtvarná práce, 11, 17, 1963/10/05, 4-6
1964   Paříž 1964 (III), Výtvarná práce, 12, 14-15, 1964/09/09, 4-5
1965   Noví realisté & pop-art, Výtvarná práce, 13, 4, 1965/03/31, 12-12
1966   Rozhovor s Marcelem Duchampem (Kronika), Výtvarné umění, 16, 1, 1966/01/31, 46-46
1966   Světlo a pohyb v Bernu, Výtvarná práce, 14, 1, 1966/01/20, 11-
1967   Co je novost v umění, Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 185-206
1967   Rrose sélavy čili Obchodník so solí, Výtvarná práce, 15, 19, 1967/09/21, 12-
1968   Zemřel Marcel Duchamp, Výtvarná práce, 16, 19, 1968/11/29, 11-
1969   Poustevník Duchamp, Výtvarné umění, 18, 8, 1969/01/31, 382-389
1969   Marcel Duchamp je jednou z nejpodivuhodnějších postav..., Marcel Duchamp, , , 1969, -
1969   Čtyři články, Světová literatura, 14, 2, 1969, 37-53
1969   Marcel Duchamp, Výtvarná práce, 17, 5-6, 1969/07/28, 6-
1970   Neznámé arcidílo, Výtvarná práce, 18, 8, 1970/04/14, 7-
1990   Chalupeckého summa (Jindřich Chalupecký, Podobizna umělce v moderním věku. Duchampovská meditace. Rukopis, Praha 1982, cca 530 str.), Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 0-0
1995   Veľké sklo je miestom zábavy..., Galéria Palisády, , , 1995, 79-81
1997   Chiffren des Krieges und alogisches Kalkül, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, , , 1997, 28-40
1997   Die Bedeutung von Zahlen als Grundlage musikalischer Poetik im 20. Jahrhundert, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, , , 1997, 304-310
2000   Hledání identity v díle Toyen a Marcela Duchampa, Lidové noviny, , , 2000/07/20, 27-
2002   Umělci v nové éře, Grapheion, , 17 (speciální číslo), 2002, 57-61
2002   Artists in a New Era, Grapheion, , 17 , 2002, 57-60
2011   Dva akty - dva postoje (Richterova revize Duchampova Aktu sestupujícího ze schodů), Ad Akta, , , 2011, 45-49
2012   Zpomalení v umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 6, 2012/03/22, 9-
2012   Duchamp v Mnichově, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 9, 2012/05/03, 9-
2017   Ve stínu Fontány (Marcel Duchamp jako stále nedokončený projekt), Art + Antiques, , 11, 2017/11/07, 46-51
2017   Anémic cinéma - vybrané osudy, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, , , 2017, 22-41
WWW
published, title (subtitle)
  Marcel Duchamp (cs.wikipedia.org)
2019/03/19   Marcel Duchamp: Předpona našeho času
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2000   Marcel Duchamp (sbírka Julius Hummel, Vídeň)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2017   Ateliérová sousedství / Neighbours in Art (Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, František Kupka a další /and others)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2013   31. aukce
Work
published, title (subtitle)
1915 - 1923   Nevěsta svlékaná svými mládenci, dokonce
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2017   Ateliérová sousedství / Neighbours in Art (Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, František Kupka a další /and others)
Periodical
published, title (subtitle)
1966/01/31   Výtvarné umění
1969   Světová literatura (Revue zahraničních literatur)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
nedat. (2001)   Die Sammlung (Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien)
Press News
published, title (subtitle)
2010   The Moderns: Revolution in Art and Science 1890-1935