Andrea Hozáková

 

sex: female

notes:
NK ne - 2020/05
VŠUP, Dějiny a teorie designu a nových médií,
katedra Dějiny umění a estetiky. Navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury