Andrea Hozáková

 

sex: female

notes:
VŠUP, Dějiny a teorie designu a nových médií