Václav Fiala

 

sex: male

notes:
stranický kádr filozofické fakulty UK, 70. léta (Miloš Šejn)