Jan Olejník

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2004   Ferdinand Katona 1864 - 1932
2007   Malíř a restaurátor Jan Mikuláš Hála
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1955   Pamiatkové predmety vo Vysokých Tatrách, Výtvarná práce, 3, 20-21, 1955/11/15, 7-