zdroj: udu.ff.cuni.cz

Vladimír Fiala

* 13. 9. 1922, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 10. 8. 1997, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Curator, Photographer, Art Historian

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01031030
VIAF: 54668771

notes:
Zabýval se převážně ruským realistickým malířstvím 19. století (Ruští realističtí malíři 19. století, I.I. Levitan, V. A. Serov a ruské umění kolem 1900, Peredvižnici). Jako výtvarný kritik publikoval řadu článků o českém výtvarném umění 20. století (P. Kotík, K. Holan, K. Kotrba, M. Holý) a vyslovil se k otázkám teorie výtvarného umění a kulturní politiky.
Profesor Univerzity Karlovy.

Vladimír Fiala

PhDr., CSc., docent dějin umění, literatura z oboru

Vladimír Fiala

zdroj: udu.ff.cuni.cz
 

Vladimír Fiala

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Okuněv Nikolaj, *1886

Vladimír Fiala

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Porota výstavy 2. Bienále grafiky Brno 1966, *1966
1977 - ????   redakční rada čas. Výtvarná kultura, *

Vladimír Fiala

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Noví členové a kandidáti jmenovaní ústředním výborem..., Výtvarná práce
  1983   Životní jubileum (Panorama), Výtvarná kultura, 17-17
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Vladimír Fiala

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Ruští realističtí malíři XIX. století (Peredvižnici), Orbis, Praha
  1952   Ilja Jefimovič Repin, Orbis, Praha
  1953   Isaak Iľjič Levitan, Tvar, Bratislava (Bratislava)
  1956   Polenov, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1965   Orientální motiv v ilustrační tvorbě Václava Fialy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha

Vladimír Fiala

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Ludmila Kuzněcovová-Burljuková: Obrazy a kresby, Obvodní kulturní dům Zavadilka, Praha
  1971   Josef Boháč-Heřmanský, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   Jan C. Vondrouš 1884-1970: Výběr z životního díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   Jaroslav Chudomel: Práce z let 1968-72 (pastely a kresby), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1974   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Obrazy z let 1967-1974, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1974   Václav Fiala: Zeichnungen und Grafiken
  1975   Jan Mario Wagner: Výběr z díla z let 1960-1973
  1976   Jaroslav Chudomel: Kresby z Kuby 1975, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Вaцлaв Фиaлa Чехословакия (живопись, графикa, книжная иллюстрация), Nakladatelství Sovětský umělec (Издательство Советский художник), Moskva (Moscow)
  1977   Rudolf Němeček: Obrazy z let 1973-1977, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Světla Žáková Štrupová: Ze země, kde i na podzim je jaro (Obrazy a kresby z Bulharska 1975), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Výběr z díla 1942-1980, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Kresby / obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1986   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Výběr z díla 1972 - 1986, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Výběr z tvorby
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Ruské umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1959   Grafická díla sovětských umělců Leonida Chižinského, Gennadije Jepifanova, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1969   Zeitgenössische Grafik aus der CSSR, Kunstverein Heilbronn, Heilbronn
  1971   Dárci lidické galerii, Přípravný výbor Svazu českých výtvarných umělců, Praha
  1972   75 let moderní české knižní ilustrace
  1974   Ruské a sovětské umění (Ze sbírek Národní galerie v Praze), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1975   Společná cesta, Středočeská galerie, Praha
  1975   Výstava Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců, Český ústřední výbor SČSP, _
  1977   Jan Hánna, Jaroslav Chudomel (Výstava soch a obrazů pořádaná k 60. výročí VŘSR v Benešově - Šímova síň)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Dopisy, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Die Geschichte der Kunst (Umrisse und Brennpunkte), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1968   Modigliani, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1971   Jan Zrzavý vzpomíná na dětství, domov a mladá léta, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1974   Deník Michelangela blázna, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1976   Chlapec Raffael, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1977   Bronz a kámen (Hrst vzpomínek), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1982   Bronz a kámen (Hrst vzpomínek), Melantrich, nakladatelství, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 1 - 1987 (Příspěvky k dějinám umění IV, Průměty výtvarného vývoje ve starším českém a světovém umění), Univerzita Karlova, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Umění lidově demokratického Bulharska, Výtvarné umění, 2, 4, 157-162
  1952   Laureáti státních cen v roce 1952 v oboru malířství, grafiky a sochařství, Výtvarné umění, 2, 9-10, 430-432
  1953   Dílo V. V. Stasova v českém překladě, Výtvarné umění, 3, 4, 423-425
  1953   K pražské výstavě ruského umění, Výtvarná práce
  1953   Portrétní malby I. J. Repina v ČSR, Umění, 61-76
  1953   Výstava ruského umění v Národní galerii, Výtvarné umění, 3, 4, 357-374
  1955   Vzpomínka na Josefa Čapka (K desátému výročí jeho úmrtí), Výtvarná práce
  1956   Ke vzniku Repinova obrazu Sadko, Umění, 342-347
  1956   Poznámky ze zájezdu do SSSR, Výtvarná práce, 16
  1956   Varšavské výstavy, Výtvarná práce
  1958   Dojmy z Krymu (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce
  1958   Nové ilustrace k Tichému Donu (Michail Šolochov: Tichý Don...), Výtvarná práce
  1958   Výstava bulharského výtvarného umění, Výtvarná práce, 13-14
  1958   Z Máchova kraje, Tvorba
  1959   A. Michajlov: Martiros Sergejevič Sarjan..., Výtvarná práce
  1959   Diváci o naší expozici v Moskvě, Výtvarná práce
  1959   F. Ronovský - O. Synáček, Výtvarná práce, 10
  1959   Holan, Holý, Kotík, Kotrba, Výtvarná práce
  1959   K nedožitým sedmdesátinám V. I. Muchinové, Výtvarná práce, 12
  1959   L. S. Chinžinskij a G. D. Jepifanov, Výtvarná práce
  1959   O umění staré Rusi, Výtvarná práce
  1959   Petrov-Vodkin, Výtvarná práce, 12
  1959   U předsedy Svazu výtvarných umělců SSSR, Výtvarná práce
  1959   Vladimír Pukl, Výtvarná práce
  1959   Výstava zemí socialismu v Moskvě, Výtvarné umění, 9, 4, 174-181
  1959   Z Moskevských ateliérů, Výtvarná práce, 12
  1959   Ze sovětských ateliérů, Výtvarná práce, 12
  1960   Grafika na IV. přehlídce, Výtvarná práce
  1960   Pražské výstavy, Výtvarná práce
  1960   Pražské výstavy v dubnu, Výtvarná práce, 13
  1960   Přehlídka výtvarných děl ze soutěže k 15. výročí ČSR, Výtvarná práce
  1961   Druhá výstava Ríjna, Výtvarná práce
  1961   Z letních výstav v Praze, Tvorba, 26, 36, 848-849
  1962   80 let otce Burljuka, Výtvarná práce, 12
  1962   Krajiny I. I. Levitana, Výtvarné umění, 465-470
  1962   Sovětské umění a teorie na nových cestách, Výtvarná práce
  1963   Itálie uprostřed října, Výtvarná práce
  1964   Z minulosti ruské avantgardy I., Výtvarná práce
  1970   P. P. Končalovský v Praze, Výtvarná práce
  1975   Jan Mario Wagner odešel z českého výtvarného života..., Jan Mario Wagner: Výběr z díla z let 1960-1973
  1977   Aby kritika a teorie pomáhaly socialistickému umění (Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců), Výtvarná kultura, 15-16
  1977   Říjnová revoluce a umělecké památky, Výtvarná kultura, 30-35
  1978   Krajinomalba dneška, Výtvarná kultura, 13-16
  1979   Mladá garda země sovětů, Výtvarná kultura, 19-22
  1982   200 let od narození Oresta A. Kiprenského (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 60-61
  1987   Bohemica a rusica v aukční síni Sotheby (Recenze), Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 1 - 1987, 145-146
  1987   K ikonografii "Poslední večeře", Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 1 - 1987-13

Vladimír Fiala

periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959/07/30   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), 9, 4, 145-192, Svaz československých výtvarných umělců, Praha

Vladimír Fiala

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1975/10/22 - 1975/11/23   Václav Fiala: Výběr z životního díla, Galerie Václava Špály, Praha
1975/10/22 - 1975/11/23   Václav Fiala: Výběr z životního díla, Galerie Hollar, Praha

Vladimír Fiala

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/11/09 -   Rudolf Polák: Kresby 1960 - 1962, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1967/03/19 - 1967/04/02   Ludmila Kuzněcovová-Burljuková: Obrazy a kresby, Obvodní kulturní dům Zavadilka, Praha
1971/09/16 - 1971/10/17   Josef Boháč - Heřmanský: Paříž a okolí začátku dvacátých let v malířském díle Josefa Boháče - Heřmanského, Galerie U Řečických, Praha
1972/03/03 - 1972/04/03   Jan C. Vondrouš (1884-1970: Výběr z životního díla, Galerie U Řečických, Praha
1972/03/03 - 1972/04/03   Jan C. Vondrouš (1884-1970: Výběr z životního díla, Galerie Hollar, Praha
1972/05/16 - 1972/06/18   Božena Vejrychová - Solarová: Výběr z životního díla, Galerie Československý spisovatel, Praha
1985/09/05 - 1985/10/27   Marie Hlobilová - Mrkvičková: Obrazy, Zámek Přerov, Přerov (Přerov)
1986/04/29 - 1986/06/29   Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Výběr z tvorby, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/12/10 -   Grafické dílo sovětských umělců, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)