Miloslav Petrusek

from - to, institution, city, (notes)
1991 - 1996   Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, (děkan)
1997 - 2000   Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, (prorektor)