Jan Wiendl

from - to, institution, city, (notes)
0 -   Univerzita Karlova, Praha, (vysokoškolský pedagog na katedře českého jazyka a literatury)