František Janouch

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Paměti, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
2008   Síla věcnosti (Olga Havlová, střízlivý korektor potrhlých nápadů), Respekt Publishing, a.s., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech (Konference 17. - 18. listopadu 1994), Nakladatelství Primus, Praha
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)