Petr Uhl

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech (Konference 17. - 18. listopadu 1994), Nakladatelství Primus, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1997   Být svůj, Když se řekne Šabata..., , , 1998, 85-89