Marie Tefrová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1977   Maria Tefrová: Výběr z díla
1983   Marie Tefrová: Obrazy, kresby
1986   Maria Tefrová: Obrazy 1971 - 1986
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1971   Malíři na cestách (II. část)
1972   Mladí výtvarníci k I. celostátnímu sjezdu SSM (Výsledky úkolové akce)
1972   Výstava mladých 72 (Kresba - Grafika - Obrazy - Plastika - Ilustrace)
1974   Výstava Aktivu mladých výtvarníků při MV SSM v Praze
1975   Maria Tefrová: Obrazy, Jan Reich: Fotografie
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1977   Mladí čeští výtvarní umělci na počest II. sjezdu SSM (Přehlídka prací z tvůrčích stipendijních pobytů v Kladně, Příbrami a ve Střílkách)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971 - 1979)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1981   Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
2003   Z depozitáře Nadace Český fond umění
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1978   Mladí čeští malíři, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 (XVII. Šte - Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1978   Maria Tefrová, Mladí čeští malíři, , , 1978, 60-61
1983   Středočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 11-11
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1977   Maria Tefrová: Výběr z díla
1986   Maria Tefrová: Obrazy 1971 - 1986
1991   Maria Tefrová: Obrazy
1994   Marie Tefrová: Výstava obrazů
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1975   Maria Tefrová: Obrazy, Jan Reich: Fotografie
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1989   Marie Tefrová: Obrazy
2009   Marie Tefrová: Výstava obrazů
Poster
published, title (subtitle)
1983   Člověk a svět
Occassional Print
published, title (subtitle)
1980   Marie Tefrová: Vyznání
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1972   Portrét - práce mladých výtvarných umělců (II. Cyklus)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění