Bożena Kowalska

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1988   Jazyk geometrie v současném umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 11, 1988/08/16, 4-4