Miloslav Vlk

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Jirsíkovo gymnázium, České Budějovice (České Budějovice) ,
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, historie a archivnictví),
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Cyrilometodějská fakulta, teologie),