Roman Zelenay

 

sex: male

notes:
NK neuvádní 2008
předseda SN FS ČSFR (HZDS)