Bohumil Idlbek

* 6. 11. 1896, Vodňany (Strakonice), Česká republika (Czech Republic)
7. 3. 1973, Prachatice (Prachatice), Česká republika (Czech Republic)
chronicler

 

sex: male

word:
Bohumil Idlbek se narodil ve Vodňanech v rodině mlynářského pomocníka Ludvíka Idlbeka a jeho manželky Rosalie rozené Kolínové. Na samém počátku 20. století přesídlila rodina do Prachatic. Zde Bohumil studoval na nižším (tehdy německém) gymnáziu. Po absolvování vojenské služby získal místo u dráhy. Existenčně zajištěn, pojal za manželku Růženu Podlešákovou z Prachatic. Měli spolu dva syny: Bořivoje (*1923, +1944) a Jiřího (*1928). Jako železniční úředník pracoval Bohumil Idlbek v Prachaticích až do německého záboru pohraničí. Po dobu nacistické okupace působil v nedalekém Bavorově. V té době jeho starší syn podlehl tuberkulóze. Bezprostředně po osvobození byl povolán služebně nazpět do Prachatic, kde byl zaměstnán až do svého odchodu do důchodu. Zemřel ve věku 76 let v důsledku zákeřné choroby.
Po vítězství české strany ve volbách do prachatického obecního zastupitelstva na podzim roku 1935, byl Bohumil Idlbek dne 28. února 1936 rozhodnutím místní reprezentace pověřen vedením městské pamětní knihy. První zápis do svazku, založeného roku 1922 a dotud psaného německy, provedl 15.března 1936. Kroniku doplňoval o události od roku 1932, stejně jako po II.světové válce v téže knize doplnil údaje z let 1938-1940. Prachatickou historii roků 1945-1967 vepsal do dalších čtyř objemných svazků, vedle nichž pořádal i fotografické přílohy a další doprovodný materiál. S nastoupivší tzv. normalizací požádal v roce 1970 o zproštění funkce kronikáře. Psát nepravdivě o roku 1968 se příčilo jeho svědomí. Průvodní materiály ale předal uspořádané až do roku 1969.
Bohumil Idlbek měl hluboké znalosti z historie. Získal je studiem literatury i materiálů zdejšího bohatého městského archivu. Stýkal se s řadou profesionálních i amatérských historiků i odborníků jiných profesí. Svou trpělivou, důslednou a pečlivou prací vytvořil tento nesmírně skromný a hodný člověk dílo, jímž se sám trvale zapsal do dějin milovaného města.
Jan Antonín Mager

notes:
kronikář