Josef Horymír Čapek

* 12. 3. 1860, Jestřebice, Heřmaničky (Benešov), Česká republika (Czech Republic)
1. 8. 1923, Chicago (Illinois), Spojené státy (United States)
composer, hudební pedagog, violinist

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Čapek, Josef Horymír, houslista, hudební pedagog a skladatel, narozen 12. 3. 1860, Jestřebice (okres Benešov), zemřel 1. 8. 1932, Chicago.
V dětství odjel se svým otcem, klarinetistou Petrem Čapkem a jeho kapelou do Milwaukee v USA, kde se učil hře na housle a vystupoval jako orchestrální hráč i sólista. Své hudební vzdělání si doplnil na konzervatoři v Praze absolvováním látky šesti ročníků (1980–82). Hrál v orchestru při prvním otevření Národního divadla 1881, seznámil se Smetanou, Dvořákem, Bendlem, Fibichem a jinými českými skladateli, jejichž díla po svém návratu do USA (1883) zde šířil. V Milwaukee obnovil činnost Hlaholu a založil pěvecký spolek Libuše, učil houslové hře na tamější hudební škole (od 1884) a ve vlastním ústavu (od 1885). Zároveň byl primáriem Mendelssohn Quintette Club, s nímž provedl americké premiéry mimo jiné Smetanova kvartetu Z mého života a Dvořákova Smyčcového kvartetu op. 51, a také koncertním mistrem Bachova symfonického orchestru (1885–88). Poté působil v Chicagu mimo jiné jako primárius Thomasova, později Chicago Symphony Orchestra, kapelník orchestru na Světové výstavě (1893), kapelník v Ludvíkově českém divadle (1895–1920), pořádal s Josefem Vilémem četné koncerty (1894–95), byl předsedou Umělecké, pak České besedy (od 1896) a všestranně pomáhal životu české menšiny v místech svého působení. Zasloužil se o uskutečnění a sám dirigoval americké premiéry mimo jiné Smetanovy předehry k opeře Libuše, celé Prodané nevěsty (Chicago 20. 8. 1893), Dvořákovy předehry Můj domov a kantáty Svatební košile (2. 12. 1895).
Z Čapkových vlastních skladeb byly nejpopulárnější klavírní Batchelor´s Buton Gavotta (též v houslové úpravě), houslové Mazurka na G struně a Furiant, Ukolébavka a Valse lente pro smyčcový orchestr, polka Zlatá Praha a předehra Janošík pro symfonický orchestr, písně a scénické hudby. V Chicagu vyučoval ve vlastní "Chapek Music School", na soukromých konzervatořích i na Chicago Conservatory (1916–24). Od počátku svého pedagogického působení (1883) používal metodu Otakara Ševčíka, s jejíž pomocí vychoval několik set dobrých houslistů, mezi nimiž vynikli Josef Jan Kovařík, Milan Lusk a jiní. Na Chapek Music School vyučovala zpěv a klavír Čapkova manželka Augusta, roz. Haenelová, která ač Američanka své děti vychovala jako Čechy. Z nich Josef Eduard Čapek byl houslistou, vyučoval na škole svého otce a po jeho smrti ji převzal.
zdroj - www.ceskyhudebnislovnik.cz