František Jiroudek

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Vinaři, Československý spisovatel, Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1950   K otázce úkolové práce v podmínkách lidové demokracie, Výtvarné umění, 1, 2, 1950/02, 42-45
1954   Mánes 1954, Výtvarná práce, 2, 13, 1954/07/02, 3-3
1954   III. úkolová akce 1953-54, Výtvarná práce, 2, 10, 1954/05/21, 6-7
1954   Výsledky soutěže k 10. výročí osvobození republiky, Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 10-
1955   K přehlídce výtvarného umění, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 7-7
1955   Připomínky členů I. střediska, Výtvarná práce, 3, 13-14, 1955/08/14, 2-2
1955   Dne 15. března byla v síni Mánes otevřena výstava..., Výtvarná práce, 3, 6, 1955/03/25, 3-
1955   Dvě nové akce (Z Povltaví a pohraničí), Výtvarná práce, 3, 6, 1955/03/25, 2-
1955   Zprávy z předsednictva, Výtvarná práce, 3, 17, 1955/09/23, 9-
1955   Naši výtvarníci v SSSR, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 9-
1956   K otázce nové formy v našem umění, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 1-3
1956   Diskuse o výstavě 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění (Úvodní proslov soudruha Dušana Šindeláře), Výtvarná práce, 4, 4, 1956/03/07, 2-3
1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 4, 4, 1956/03/07, 11-
1956   Klub přátel výtvarného umění, Výtvarná práce, 4, 8, 1956/05/11, 10-
1956   Výsledek zemědělské akce, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 11-
1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 2-
1957   Malíři Ústeckého kraje - Antonín Hudeček (1872-1941) (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, Ústí nad Labem, 9, , 1957/12/24, -
1957   Checoslováquia, IV. Bienal do museu de arte moderna, , , 1957, 135-136
1959   Nové složení komise pro spolupráci..., Výtvarná práce, 7, 2, 1959/02/10, 2-
1960   IV. přehlídka (Malířství), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 101-110
1960   Jiří Kotalík: František Jiroudek..., Výtvarná práce, 8, 7, 1960/04/11, 4-
1960   Vláda republiky udělila na návrh hlavní poroty..., Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 2-4
1963   Výtvarní umělci XII. sjezdu KSČ, Výtvarné umění, 13, 5, 1963/07/20, 203-207
1963   Rychnov 1963, Výtvarná práce, 11, 15-16, 1963/09/07, 1-0
1965   Tvůrčí programy českého malířství po roce 1945, Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 168-184
1965   Dvacet let výtvarného života na Litoměřicku (1945-1965), Výstava výtvarníků Litoměřicka pořádánaná k 20. výročí osvobození ČSSR, , , 1965, 3-11
1965   České malířství po roce 1945, Umění, 13, 4, 1965/09, 323-351
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1965   Severočeští výtvarníci, Výtvarná práce, 13, 23, 1965/12/06, 6-6
1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 12, 23, 1965/01/14, 3-
1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart (Eine nicht ganz repräsentive Ausstellung in der Akademie der Künste in Westberlin), Die Andere Zeitung, 12, 34, 1966/08/25, 13-13
1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 1-1
1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum, , , 1966/10/20, -
1967   Výtvarný kompas, Kulturní tvorba, 5, 8, 1967/02/23, 13-13
1968   Hollar 50, Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 11-
1969   Cena Gaetana Marzotta v Praze, Výtvarná práce, 17, 1-2, 1969/04/25, 6-
1971   Stanovisko umělců a kulturních pracovníků, Výtvarná práce, 19, 1, 1971/01/05, 1-
1971   Výstava obrazů z tvůtčího prostředí ateliérů, Výtvarná práce, 19, 4, 1971/02/16, 4-
1976   Přehlídka mladého umění, Svobodné slovo, , , 1976/11/17, -
1977   Výtvarní umělci k Říjnu, Lidová demokracie, , , 1977/12/10, -
1977   Umění a život, Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, 6-28
1977   Realismus a socialistický realismus, Výtvarná kultura, 1, 2, 1977, 1-12
1977   Brněnské výstavy jarní sezóny (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 4, 1977, -
1977   Proletářský internacionalismus a výtvarné umění, Výtvarná kultura, 1, 5, 1977, 14-29
1977   Přehled výstav (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 5, 1977, -
1977   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, -
1978   Umění vítězného lidu (Figurální malířství a malířský portrét), Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 1-12
1978   Současné problémy socialistického realismu, Výtvarná kultura, 2, 1, 1978, 1-22
1978   Krajinomalba dneška, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 13-16
1978   František Cundrla, Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, 54-58
1978   Z diskuse na ustavujícím sjezdu SČVU (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, -
1978   Oblastní galerie Liberec (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, -
1979   Zahraniční činnost SČVU v roce 1978 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1980   Česká krajinomalba na přehlídce čs. výtvarného umění 1980, Výtvarná kultura, 4, 5, 1980, 19-25
1980   Ještě k jubilejní výstavě pražské Akademie, Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, 14-18
1980   Hrozba nuklární katastrofou Evropě, Výtvarná kultura, 4, 2, 1980, 1-1
1980   Umění zakotvené v životě (Figurální malířství), Výtvarná kultura, 4, 5, 1980, 3-18
1981   Serigrafie na okraji města (Kronika), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, -
1981   Výtvarná díla v Paláci kultury, Výtvarná kultura, 5, 5, 1981, 10-17
1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 2-9
1981   Umění epochy socialismu, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 10-18
1982   Naše umění slouží zájmům lidu a socialismu, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 4-17
1983   35. výročí Vítězného února (Socialistické umění - umění pravdy a života), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 2-11
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Malířství, grafika, sochařství), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 2-12
1983   Nelyrické obrazy Petra Šmahy (Z ateliérů mladých autorů), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 50-52
1984   Krajina poutá české umělce jako velké téma..., Česká krajina, , , 1984, 7-13
1985   Malířství v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 22-25
1988   Výtvarné umění a doba (K 40. výročí Vítězného února), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 0, 1988/01/07, 8-
1989   Tradice AVU ve XX. století, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 22, 1989/10/31, 5-
1989   Art Centrum se představuje, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 23, 1989/11/14, 1-2
1991   Vladimír Gebauer přišel na Akademii výtvarných umění..., Vladimír Gebauer: Tvorba z let 1968-1991. Obrazy, kresby, objekty, , , 1991, 0-0
1992   S. V. U. Mánes, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, 4-4
1996   Každodennost Marie Blabolilové (Praha, Galerie bratří Čapků, 10. - 28. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 11, 1996/05/23, 5-
1998   Příběh jedné galerie (K otevření stálé expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 21, 1998/10/22, 1-16
1998   Civilizace (Praha, ČMVU, Dům U černé Matky Boží, 8. 10. 1998 - 10. 1. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 24, 1998/12/03, 12-12
2000   Galerie nabízí obrazy a plastiky, Mladá fronta Dnes, , , 2001/05/19, -
2001   Nová figurace, České umění 1938-1989, , , 2001, 318-320
2004   Marie Blabolilová - Malba a grafika (Klatovy, Galerie Klatovy/Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, 30. 11. 2003 - 25. 1. 2004), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17, 6, 2004/03/18, 4-
2004   Cena Vladimíra Boudníka za rok 2003, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17, 11, 2004/05/27, 6-
2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 2006, 223-223
2020   Žena - torza, Ladislav Janouch: Sochy, plastiky, keramiky, , , 2020, 40-59
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
Text
published, title (subtitle)
1991   V pobočce karlovarské galerie,...