František Jiroudek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1946   Václav Rabas: Obrazy z let 1938 - 45
1946   Václav Rabas: Obrazy z let 1938 - 45
1973   Jiří Karmazín: Obrazy, mosaiky, kresby
1974   Lubomír Bartoš: Jesenická krajina (Obrazy z let 1971-74)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1973   Akademie výtvarných umění v Praze (1972 - 1973)
1982   Lidice ve výtvarném umění
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   Aktuálnost krajinářství, Výtvarné umění, 6, 2, 1956/03/20, 80-81
1956   K sedmdesátinám Viléma Nowaka, Výtvarná práce, 4, 17, 1956/10/25, 9-
1959   Hovoříme se členy delegací, Výtvarná práce, 7, 8, 1959/05/19, 3-4
1974   Malíř české krajiny, Naše rodina, , 44, 1974/10/30, -
1981   Návštěva u Františka Jiroudka, Návštěvy v ateliérech, , , 1981, 48-53