Karel Poličanský

* 1. 4. 1913, Praha, Česká republika (Czech Republic)
9. 3. 1996, Praha,
editor, stage designer, photographer, architect

 

nationality: Czech
sex: male

word:

Architekt. Na karlínské reálce studoval s Ludvíkem Kubešem, se kterým, a pravděpodobně i s Ladislavem Štolem a Františkem Rachlíkem, založili Svět v obrazech. První číslo vyšlo v květnu 1945.
Celý život pracoval v Pražském projektovém ústavu, kde snad budou archivovaný údaje o jeho projektech (gymnázium Nad štolou, sídlištní vybavenost). V závěru života navrhoval menší úpravy sborových domů České církve husitské, také v Kunvaldu.
Hodně fotografoval, kolekce snímků je uložena ve fotografické sbírce Moravské galerie v Brně. O jeho fotografickém díle měl vyjít na jaře roku 1993 článek k jeho osmdesátinám.
Podle soupisu Odeonu pracoval pro nakladatele Jana Fromka. První obálka by měla být z roku 1926, kdy by mu bylo 13 let. Pro nakladatele Pavla Prokopa, se kterým se přátelil, navrhl ve třicátých letech obálku ke knize Josefa Pospíšila Vesmír novýma očima.
Ve třicátých letech navrhoval obálky pro Levou frontu, několik titulů je zachyceno v databázi Česká národní bibliografie.
V padesátých letech navrhoval obálky (světlé s červenou hvězdou) ke spisům klasiků marxismu leninismu pro nakladatelství Svoboda.
V šedesátých letech byl jeho posledním knižním projektem Zemědělský slovník pro Zemědělské nakladatelství. Obálky k prvním dvou svazkům navrhl ještě vlastnoručně doma, další svazky byly provedeny podle jeho návrhu, ale sám je už nedělal. + 9.3.1996 v Praze, informace od syna Pavla Poličanského (1943)

zdroj – Polana Bregantová

notes:
Pseudonymy: Jiří Friml, Arnošt Doubek
NK neuvádí 2010, 2011, 2012,