Yvonne Gerard

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1946   Století belgické grafiky