Olga Franzová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Pohádky pro všední den, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
Textbook
published, title (subtitle)
2005   Čítanka pro druhý ročník (2.díl)