Gustav Gwozdecki

 

sex: male

notes:
polská grafika