Aleš Řezníček

typographer

 

notes:
Grafická úprava kolektivního katalogu Pedagogické fakulty v Ostravě 2006