Emília Urbanová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1972 - 1977   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava) , Čemický Ladislav
1972 - 1977   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava) , Balažovičová Gabriela
1972 - 1977   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava) , Gajdoš František