Martin Mazanec

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2011/01/14 - 2011/02/25   Marcus Geiger: Zentrum, Rakouské kulturní fórum, Praha
2014/03/17   Petr Šprincl: Vajcaj, Galerie 207, Praha
Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2011/01/19 - 2011/03/03   Centrum, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
Lecture/Talk
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2009/09/21   Krádež, rituál a aproprace v díle Douglase Gordona, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/02/25   Prezentace: Přehlídka animovaného filmu, sekce Jiné vize: Na pomezí animace a videoartu, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha