zdroj: https://kultura.sme.sk/c/6976960/uz-som-to-nestihla.html

Eva Trachtová

* 10. 8. 1932, Buč, Česká republika (Czech Republic)
† 18. 10. 2013, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
Ceramicist , designer

 

sex: female

notes:
NK ne - 2021/09

Eva Trachtová

zdroj: https://kultura.sme.sk/c/6976960/uz-som-to-nestihla.html
 

Eva Trachtová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1948 - 1952   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava), Chovan Jozef, *1911
1948 - 1952   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava), Hornák Rudolf, *1911
1948 - 1952   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava), Lugs Theodor, *1919

Eva Trachtová

from - to   institution, city, notes
1952 - 1956   keramická dílna v Modre, Modra (Pezinok), designérka

Eva Trachtová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Slovenská výtvarná únia, *, členka

Eva Trachtová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966   Eva Trachtová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1986/01/16 - 1986/02/16   Eva Trachtová: Keramika, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1972/11/08 - 1973/01/28   Angewandte Kunst aus der ČSSR, Kunsthalle Weimar, Výmar (Weimar)
1973   Angewandte Kunst aus der ČSSR, Kunsthalle Rostock, Rostock
1973/02 - 1973/03   Angewandte Kunst aus der ČSSR, Neue Galerie, Berlín (Berlin)
1978/08   Celoslovenská výstava keramické tvorby, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/06 - 1986/08   Prírastky užitkového umenia a designu v rokoch 1975-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1994/08 - 1994/09   Súčasná slovenská keramika, výber. Výstava pri príležitosti kongresu Medzinárodnej Akadémie Keramikov (IAC), Galerie Václava Špály, Praha

Eva Trachtová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Eva Trachtová: Keramika (30 rokov tvorby), Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Ausstellung Angewandte Kunst aus der ČSSR
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1986   Prírastky užitkového umenia a designu v rokoch 1975-1985, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1994   Súčasná slovenská keramika: Výber / Contenporary slovak ceramics: Selection, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   K umeniu okolo nás, Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2020   Bratislavské moderné fontány / Modernist Fountains of Bratislava, Archimera, o. z., Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2007 (XVIII. Tik – U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Eva Trachtová: Keramika, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)

Eva Trachtová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Eva Trachtová: Keramika (30 rokov tvorby), Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)