Jaroslav Skrbek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1933   Souborná výstava leptů ze staré Prahy od Jaroslava Skrbka
1934   Jaroslav Skrbek: Souborná výstava leptů a akvarelů / Z našich rodných hor (K uctění světlé památky vysockého rodáka, starodružiníka Josefa Müllera a všech jeho předchůdců, horských vlastenců, národních buditelů Podkrkonoší)
1935   Jaroslav Skrbek: Souborná výstava leptů a akvarelů / Z domova a ciziny
1941   113. výstava: Soubor grafika a malíře Jaroslava Skrbka
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1927   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského (1910 - 1927)
1935   Praha v moderní grafice
1938   III. Zlínský salon
1940   Jednota umělců výtvarných: 111. podzimní řádná členská výstava Náš venkov
1942   117. výstava Portret
1957   Sociální a pracovní motivy v české grafice
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
nedatováno   Tschechische Graphik, 1. Folge / Česká grafika, 1. soubor (Wanderausstellung auserlesener Werke der graphischen Kunst der Gegenwart / Putovní výstava vybraných děl soudobého umění grafického)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIV. Sh - Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1933   Pražské výstavy, Lidové noviny, 41, 187, 1933/04/12, 9-9
1933   Pražské výstavy, Právo lidu, 42, 91, 1933/04/16, 0-0
1933   Výstava Staré Prahy, Národní listy, 73, 92, 1933/04/02, 2-2
1933   Skrbkova Stará Praha, Národní listy, 73, 99, 1933/04/09, 10-10
1934   Jaroslav Skrbek: Úvodní slovo autorovo..., Jaroslav Skrbek: Souborná výstava leptů a akvarelů / Z našich rodných hor, , , 1934, -
1934   Ze zahraničních novinářských kritik souborných výstav leptů „Stará Praha" od Jaroslava Skrbka, Jaroslav Skrbek: Souborná výstava leptů a akvarelů / Z našich rodných hor, , , 1934, -
1934   Tři pražské výstavy, Lidové noviny, 42, 130, 1934/03/13, 7-7
1934   Tři grafické soubory, Právo lidu, 43, 58, 1934/03/10, 6-6
1934   Zahájení výstavy Jar. Skrbka..., Národní listy, 74, 62, 1934/03/04, 13-13
1935   Z pražských výstav, Právo lidu, 44, 61, 1935/03/13, 4-4
1935   Malíř a grafik, Národní listy, 75, 65, 1935/03/06, 1-2
1954   Životní dílo Jaroslava Skrbka, Výtvarná práce, 2, 2, 1954/01/29, 10-
1955   Zemřel Jaroslav Skrbek, Výtvarná práce, 3, 1, 1955/01/14, 8-
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, , , 2012, 36-68
2018   Ohlasy 1. světové války ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové a Galerii Středočeského kraje, Na bojištích I. světové války, , , 2018, 145-170
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1964   Jaroslav Skrbek: Stará Praha a Podkrkonoší
Directory
published, title (subtitle)
1935   Adresář činných členů Jednoty umělců výtvarných v Praze (Voršilská 139, telefon č. 48930)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)