Jaroslav Skrbek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1951   Karel Farský (O životě a díle prvního patriarchy církve československé), Knihtiskárna Blahoslav, Praha