Jaroslav Skrbek

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Akademie výtvarných umění, Praha , Švabinský Max
1907 - 1909   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha ,