Jaroslav Skrbek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1933   Souborná výstava leptů ze staré Prahy od Jaroslava Skrbka
1934   Jaroslav Skrbek: Souborná výstava leptů a akvarelů / Z našich rodných hor (K uctění světlé památky vysockého rodáka, starodružiníka Josefa Müllera a všech jeho předchůdců, horských vlastenců, národních buditelů Podkrkonoší)
1935   Jaroslav Skrbek: Souborná výstava leptů a akvarelů / Z domova a ciziny
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1935   Sváteční člověk (Vzpomínky přátel a ctitelů na českého biskupa Antonína Podlahu o třetím výročí jeho smrti), Růžena Klimakovská, Praha
2009   František Kaván, REFOT,
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1933   Můj intimní vztah k naší Praze, Souborná výstava leptů ze staré Prahy od Jaroslava Skrbka, , , 1933, 5-9
1934   Jaroslav Skrbek: Úvodní slovo autorovo..., Jaroslav Skrbek: Souborná výstava leptů a akvarelů / Z našich rodných hor, , , 1934, -
1935   Úvodní slovo k mému dílu „Z Paříže do Stambulu" 1925 - 1928, Jaroslav Skrbek: Souborná výstava leptů a akvarelů / Z domova a ciziny, , , 1935, -
Occassional Print
published, title (subtitle)
1976   František Kaván *1866 +1941