Dagmar Sedláčková

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Zprávy ze svazů (Malíři, sochaři, grafici ), Výtvarná práce, , 25, 1953/10/02, 7-
1978   Některé aspekty volné grafiky, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 25-32