Alena Laufrová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1977   Romance pro křídlovku, Československý spisovatel, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Civilizační poezie (Sbírka básní), Památník národního písemnictví, Praha