Gary Hill

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1995   Inter-view z rozhovorů vybral a uspořádal Gary Hill, Výtvarné umění, , 1-2, 1995, 114-120