J. K.

 

notes:
text - Výtvarné umění 1954
uváděna šifra - (J. K.)